Rekonštrukcia fasády #1

Popis projektu

Kompletná rekonštrukcia fasády obytného bytu.

Detaily projektu

Lokalita: Ul. Eötvösa - Komárno
Výmer: 2100 m2
Vykonané v roku: 2013